top of page

Kristiansund Indremisjon

 Fellesskap i Sentrum 

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.

- Johannes 13:34

Kristiansund Indremisjon er en forening i sentrum av Kristiansund som setter fellesskap i sentrum. Vi tror at Gud har gitt oss det kristne fellesskapet for å gi hvile til de som strever og stresser, vennskap til ensomme og mening og håp til de målløse.

 Jesus i Sentrum 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. - Johannes 14:6  

Evangelium betyr godt budskap og det gode budskapet om Jesus står i hovedfokus i Kristiansund Indremisjon. Vi som forening ønsker å sette Jesus som først i alt vi gjør. Vi tror at Jesus kom for å ta straffen for vår synd, og at troen på han ikke bare frelser oss i etterlivet, men gir oss hvile og mening i dag. 

About

       Våre felleskap       

Ankeret

Ankeret er en kristen ungdomsklubb som samles fredager til møte, kiosk og chill

Søndagsmøte

Søndagsmøte er hovedmøtet i forsamlingen. Her møtes vi til bønn, felleskap rundt Jesus. Det er til og med mulighet for å få en liten kaffetår.

Søndag for alle

Et møte hvor barn, familie og felleskap er i fokus.

Misjonstreff

Hver tredje tirsdag samles vi til lunsj med misjon på dagsorden. Her får vi høre fra ulike misjonsorginisasjoner om arbeidet de gjør.

bottom of page